Ģeotekstili

Ģeotekstils paredzēts grunts slāņu atdalīšanai un filtrēšanai. Materiāla pielietošanas veidi ir ļoti daudzveidīgi. To pamatā pielieto ceļa konstrukciju, bruģētu teritoriju un nogāžu nostiprināšanā un būvniecībā, uzbēruma grunts pamata slodžu pārdalīšanai, dubļu straumju plūsmu samazināšanai, zemes klātnes un krastu stabilizācijai, drenāžas cauruļvadu ietīšanai, dārzkopībai, dažādu materiālu fasēšanai, kā arī kā nosedzamo materiālu grīdu betonēšanā laikā, kad jāsaglabā grīdas mitrums.

Materiāla īpašības ir saistītas ar atdalīšanu, spēju pagarināties aptverot nelīdzenumus un ūdens caurlaidības jeb drenāžas funkcijas saglabāšanu. Biezākam materiālam ir augstākas nestspējas īpašības, bet sliktākas ūdens drenējošās īpašības, tāpēc izvēloties piemērotāko materiālu ieteicams saņemt mūsu eksperta konsultāciju.