Preterozijas paklāji

Preterozijas biopaklāji ir dabisku materiālu (kokosa, salmu, niedru) biopaklāji, kas sašūti ar polipropilēna vai polietilēna diegiem. Paredzēti augsnes virskārtas noturēšanai nogāzēs, nogāžu nostiprināšanai un erozijas novēršanai. Ģeopaklāji ir telpiski ģeosintētiskie izstrādājumi, kas parasti paredzēti erozijas kontrolei un ierobežošanai. Ģeopaklāji, pateicoties to telpiskajai struktūrai, kopā ar augsni un zālienu veido stabilizējošu slāni blīvas un spēcīgas sakņu sistēmas izveidošanai. Materiālu raksturo svars – kokosa materiāli smagāki, salmu attiecīgi vieglāki. Svarīgs lielums ir paklāja stiepes stiprība ieklāšanas virzienā un izvēlēties atbilstoša garuma enkurus tā nostiprināšanai garākās un stāvākās nogāzēs. Lai izvērtētu, kāds paklāja veids ir nepieciešams, jānovērtē nogāzes tipu (sausa’ vai slapja), aptuveno slīpuma leņķi un garumu. Paklājus nogāzē nostiprina enkurgrāvjos augšpusē un apakšpusē, pa perimetru un paklāja vidū tos piestiprina ar grunts enkurāķiem. Maksimālais nogāzes slīpums pielietojot šāda tipa paklājus ir 1:1

Materiāls veidots no polipropilēna vai polietilēna diegiem, kas savīti telpiskā paklājā. Paredzēti augsnes virskārtas noturēšanai nogāzēs, nogāžu nostiprināšanai un erozijas novēršanai. Ģeopaklāji ir telpiski ģeosintētiskie izstrādājumi, kas parasti paredzēti erozijas kontrolei un ierobežošanai. Ģeopaklāji, pateicoties to telpiskajai struktūrai, kopā ar augsni un zālienu veido stabilizējošu slāni blīvas un spēcīgas sakņu sistēmas izveidošanai. Materiālu raksturo svars, biezums – biezums jāizvēlas atbilstošs paredzētajam augsnes slānim, jo pie gadījumiem, kad pielietots paklājs ar stāvākām nogāzēm kā aizpildāmā materiāla nobiruma leņķis, tas aizpildīsies tikai paklāja biezumā – atlikušais nobirs. Svarīgs lielums ir paklāja stiepes stiprība ieklāšanas virzienā un izvēlēties atbilstoša garuma enkurus tā nostiprināšanai garākās un stāvākās nogāzēs. Paklājus nogāzē nostiprina enkurgrāvjos augšpusē, svarīgi, lai šajos grāvjos neuzkrājas ūdens, kas var mitrināt nogāzi, kā arī pieenkuro ar āķiem. Maksimālais nogāzes slīpums pielietojot šāda tipa paklājus var būt stāvāks kā 1:1